آیا بازارها در حال چرخش هستند؟

آیا بازارها در حال چرخش هستند؟

آن چیزی که در نمودار سه ماهه پروپیلن مشخص است یک روند صعودی سه ماه می باشد که بصورت پیوسته رو به رشد بوده و با اولین نگاه به نظر می رسد که این روند باز هم ادامه خواهد داشت اما با کمی دقت بیشتر و بررسی سوابق آماری سال گذشته متوجه می شویم که قیمت ها در حال نزدیک تر شدن به اوج قیمتی سالانه خود هستند و در کنار موج دوم کرونا و احساس ضعف در تقاضا در آینده نزدیک می تواند برگشت قیمت صورت بگیرد.، در آخرین روز هفته ی کاری بازارهای جهانی پروپیلن با کاهش 10 دلاری از 790 دلار به 780 دلار رسید.


 

دیروز در پست مربوط به اتیلن اشاره ای به سقف فصلی و میان مدت خوراک ها داشتیم در این پست هم به بررسی پروپیلن می پردازیم که خوراک دومین محصول متنوع و پرکاربرد پتروشیمی ها یعنی پلی پروپیلن می باشد.

آن چیزی که در نمودار سه ماهه پروپیلن مشخص است یک روند صعودی سه ماه می باشد که بصورت پیوسته رو به رشد بوده و با اولین نگاه به نظر می رسد که این روند باز هم ادامه خواهد داشت اما با کمی دقت بیشتر و بررسی سوابق آماری سال گذشته متوجه می شویم که قیمت ها در حال نزدیک تر شدن به اوج قیمتی سالانه خود هستند و در کنار موج دوم کرونا و احساس ضعف در تقاضا در آینده نزدیک می تواند برگشت قیمت صورت بگیرد.، در آخرین روز هفته ی کاری بازارهای جهانی پروپیلن با کاهش 10 دلاری از 790 دلار به 780 دلار رسید.

حرکت هوشمندانه با پتروپرایس ...
 

کد خبر: 8204
تاریخ: 1399/05/12 - 14:10:05