230 درصد رشد سه ماهه اتیلن‼️

230 درصد رشد سه ماهه اتیلن‼️

همانگونه که در نمودار سه ماهه اتیلن در بازار آسیا (کره جنوبی) می بینید اتیلن پیوسته یک مسیر رو به رشدی را طی کرده و بدون هیچگونه کاهشی پیوسته از سطح 365 دلار تا 840 دلار را یک ضرب طی کرده است. این اتفاق در بازارهای کالا (کامودیتی ها) به ندرت پیش می آید مگر آنکه اتفاق نادری در سطح جهان بیفتد که معمولا این امر هر 5 تا 7 سال یک مرتبه اتفاق می افتد و امسال هم با کرونا این نوسانات کاهشی و افزایشی اتفاق افتاد.


همانگونه که در نمودار سه ماهه اتیلن در بازار آسیا (کره جنوبی) می بینید اتیلن پیوسته یک مسیر رو به رشدی را طی کرده و بدون هیچگونه کاهشی پیوسته از سطح 365 دلار تا 840 دلار را یک ضرب طی کرده است.
این اتفاق در بازارهای کالا (کامودیتی ها) به ندرت پیش می آید مگر آنکه اتفاق نادری در سطح جهان بیفتد که معمولا این امر هر 5 تا 7 سال یک مرتبه اتفاق می افتد و امسال هم با کرونا این نوسانات کاهشی و افزایشی اتفاق افتاد.
اما حال پس از سه ماه می شود گفت که تقریبا به نقطه اوج یکساله خود رسیده است و دو هفته ای هست که در آرامش کامل به سر می برد و کمی احتمال کاهش در حد 30-40 دلار در این خوراک پایه وجود دارد.

بازار داخل ایران:
با وجود دلار نیمایی 19500 هزار تومانی و اتیلن 770 دلاری که تقریبا هر دو در اوج قیمتی خود می باشند برای بعد از عید غدیر بازاری همراه با آرامش و کاهش پیش بینی می گردد اگر در بازار نفت اتفاق خاصی نیفتند..

⚡️وظیفه ی ما (گروه پتروپرایس) مه زدایی از پیش رو شماست.

کد خبر: 8202
تاریخ: 1399/05/11 - 14:46:39