شش ماه PVC در یک نگاه

شش ماه PVC در یک نگاه

پی وی سی در بازه ی زمانی 6 ماه پیش بطور میانگین در بازه 850 تا 855 دلار در هر تن معامله می شد که معمولا با شروع سال جدید میلادی کمی افزایش پیدا می کرد اما همانطور که در نمودار مشاهده می کنید نه تنها افزایش نداشت بلکه شرع به کاهش هم کرد و به یکباره با اوج گیری کرونا و تعطیلی صنایع تن به یک سقوط آزاد داد 200 دلاری داد. امروز که این تحلیل را می نویسم نزدیک به سه ماه است که مسیر رو به رشدی را در پیش گرفته و افزایشی هم که در هفته ی گذشته داشت به بیشترین مقدار خود در سه ماه گذشته یعنی 815 دلار در هر تن رسید.


پی وی سی در بازه ی زمانی 6 ماه پیش بطور میانگین در بازه 850 تا 855 دلار در هر تن معامله می شد که معمولا با شروع سال جدید میلادی کمی افزایش پیدا می کرد اما همانطور که در نمودار مشاهده می کنید نه تنها افزایش نداشت بلکه شرع به کاهش هم کرد و به یکباره با اوج گیری کرونا و تعطیلی صنایع تن به یک سقوط آزاد داد 200 دلاری داد.
امروز که این تحلیل را می نویسم نزدیک به سه ماه است که مسیر رو به رشدی را در پیش گرفته و افزایشی هم که در هفته ی گذشته داشت به بیشترین مقدار خود در سه ماه گذشته یعنی 815 دلار در هر تن رسید.

👈 اما این نکته چگونه در بازار داخل برای ما سودآوری دارد و چه تاثیری در خرید و بازار ایران خواهد داشت؟
احتمالا روزهای خوش PVC حداکثر 2 تا 3 هفته ی دیگر می باشد و بعد از آن که مصادف می شود با اوایل شهریور کاهش قیمت را در پیش خواهیم داشت اما چیزی که محرز می باشد با افزایش خوراک در هفته ی پیش و فاصله داشتن با سقف خود بجز در نظر گرفتن افزایش دلار نیمایی همچنان رو به بالا خواهد بود.

کد خبر: 8201
تاریخ: 1399/05/08 - 15:13:54