وینیل کلراید مونومر بدون تغییر، EDC رو به بالا

وینیل کلراید مونومر بدون تغییر، EDC رو به بالا

در هفته ای که گذشت مونومر ونیل کلراید که یکی از خوراک های اصلی PVC می باشد بدون تغییر همانند سه هفته ی گذشته 645 دلار قیمت خورد اما در سوی دیگر خوراک پلی وینیل کلراید یعنی اتیلن دی کلراید که دو هفته ی قبل رشد قابل توجهی داشت با 15 دلار افزایش دیگر به 270 دلار در هر تن رسید.


در هفته ای که گذشت مونومر ونیل کلراید که یکی از خوراک های اصلی PVC می باشد بدون تغییر همانند سه هفته ی گذشته 645 دلار قیمت خورد اما در سوی دیگر خوراک پلی وینیل کلراید یعنی اتیلن دی کلراید که دو هفته ی قبل رشد قابل توجهی داشت با 15 دلار افزایش دیگر به 270 دلار در هر تن رسید.

 

کد خبر: 8200
تاریخ: 1399/05/08 - 14:16:38