یک هفته خوب برای نفتا

یک هفته خوب برای نفتا

بالاخره نفتا بعد از دو هفته کاهش قیمت متوالی هفته ی گذشته با 7 درصد افزایش خود را به 414 دلار رساند.بالاخره نفتا بعد از دو هفته کاهش قیمت متوالی هفته ی گذشته با 7 درصد افزایش خود را به 414 دلار رساند.

هرچند که در آخرین روز کاری کاهش قیمتی 8 دلاری داشت و به 406 دلار رسید اما در مجموع یک هفته ی خوب را پشت سر گذاشت
همین موضوع باعث افزایش قیمت در برخی از خوراک ها شد که در روزهای قبل مختصر اطلاعات کاربردی در خصوص آنها عرضه شد.
 

کد خبر: 8196
تاریخ: 1399/05/06 - 13:08:24