رشد 20 دلاری پی وی سی

رشد 20 دلاری پی وی سی

در اواسط هفته ی کاری قبل پی وی سی یک رشد 20 دلاری داشت و از 790 دلار به 810 دلار رسید هرچند که توانایی افزایش بیشتر را دارد (در حدود 20 دلار دیگر).


در اواسط هفته ی کاری قبل پی وی سی یک رشد 20 دلاری داشت و از 790 دلار به 810 دلار رسید هرچند که توانایی افزایش بیشتر را دارد (در حدود 20 دلار دیگر).

بازار داخل ایران:

اگر گرید S60  را در گروه پی وی سی ملاک محاسبات بگیریم متوجه می شویم که به جز افزایش 5/4 درصدی افزایش قیمت نیما تقریبا 5/1 درصد از محل افزایش قیمت جهانی در نظر گرفته و به عبارتی می شود گفت قیمت PVC ایران کاملا در سطح جهانی نرخ گذاری می شود که البته خود این یعنی گران بودن 5 درصدی پی وی سی ایران برای تولید کنندگان داخلی.

کد خبر: 8191
تاریخ: 1399/05/01 - 13:29:39