چرا در بازار ایران پی وی سی 1% گران شد؟

رفتار معکوس پی وی سی

یکی از کالاهایی که این هفته رفتار معکوس داشت پی وی سی بوده، تقریباً 70 درصد گریدهای پلیمری افزایش داشتند و چند گروه محدود ثبات داشتند که یکی از آنها پلی ونیل کلراید بود. PVC پس از جهش خیره کننده خود در دو هفته قبل که از 710 دلار به 790 دلار رسید، این هفته را بدون تغییر سپری کرد.


یکی از کالاهایی که این هفته رفتار معکوس داشت پی وی سی بوده، تقریباً 70 درصد گریدهای پلیمری افزایش داشتند و چند گروه محدود ثبات داشتند که یکی از آنها پلی ونیل کلراید بود.

PVC پس از جهش خیره کننده خود در دو هفته قبل که از 710 دلار به 790 دلار رسید، این هفته را بدون تغییر سپری کرد.

چرا در بازار ایران پی وی سی 1% گران شد؟

اگر مبنای قیمت گذاری دفتر توسعه قیمت های جهانی است چرا با وجود ثابت بودن نرخ های بین المللی و دلار نیمایی پی وی سی در ایران 1000 ریال معادل 1% گران شد؟

همانطور که در تحلیل هفته گذشته خدمتتان گفتیم در قیمت گذاری 25/3 دفتر توسعه همه افزایش قیمت جهانی را لحاظ نکرد و بین 2 تا 3 درصد کمتر به پایه PVC اضافه کرد و در عوض این هفته بخشی از بدهی خود را پرداخت.

فکر کنیم با این کار خواسته کسی دستش را نخواند، باشه ماکه حواسمان نیست دارند چی کار می کنند...

کد خبر: 7159
تاریخ: 1399/04/04 - 12:12:00