هفته ای داغ در انتظار PVC ...

قیمت جهانی پلی ونیل کلراید PVC

قیمت های پایه در طی دو هفته ی گذشته چیزی حدود 4% افزایش داشته و از 96000 ریال به 109000 ریال تغییر کرد عمده ی این تغییرات به علت نوسان قیمت های جهانی است. به نظر می رسد در هفته ی پیش رو هم مجدد با یک افزایش قیمت حداقل 5000 ریالی و حداکثر 10000 ریالی روبرو باشیم، از اینرو احتمالا قیمت پی وی سی در شنبه یا یکشنبه هفته ی آینده تحرکی جدی داشته باشد.


📊 قیمت جهانی پلی ونیل کلراید PVC
 تحلیل قیمت های داخلی 

هفته ای داغ در انتظار PVC ...


درحالی که قیمت های اتیلن، EDC و VCM در کل آسیا همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد، در صنایع پایین دستی آنها یعنی PVC تقاضای خوبی در بازارهای مهم آسیایی برای این کالا وجود داشت، به طوریکه تولیدکنندگان اصلی پلی ونیل کلراید تصمیم گرفتند قیمت های خود را برای تحویل ماه آینده افزایش دهند.
قیمت اتیلن بصورت تحویل در شمال شرقی آسیا حدود 725 دلار بود، در حالی که قیمت CFR جنوب شرقی آسیا در هفته شاهد افزایش قیمت 45 دلاری بود که در نهایت در سطح 690 دلار در هرتن معامله شد.
قیمت های EDC در بازار چین 190 دلار در هر تن و در جنوب شرقی آسیا  200 دلار بود كه هر دو در هفته 5 دلار در هر تن افزایش داشته است.
 قیمت VCM تحویل چین 520 دلار در هرتن بوده و افزایشی در حدود 75 دلار در هر تن از هفته گذشته داشته است این در حالی است که قیمت CFR جنوب شرقی آسیا 585 دلار در هر تن ارزیابی شد.
اما در بازار پی وی سی ایران چه خبر است؟
قیمت های پایه در طی دو هفته ی گذشته چیزی حدود 4% افزایش داشته و از 96000 ریال به 109000 ریال تغییر کرد عمده ی این تغییرات به علت نوسان قیمت های جهانی است.
به نظر می رسد در هفته ی پیش رو هم مجدد با یک افزایش قیمت حداقل 5000 ریالی و حداکثر 10000 ریالی روبرو باشیم، از اینرو احتمالا قیمت پی وی سی در شنبه یا یکشنبه هفته ی آینده تحرکی جدی داشته باشد. 

کد خبر: 7150
تاریخ: 1399/03/21 - 16:01:39