بیماری منحوس کرونا و احیای قیمت نفتا

نفتا در حال احیای جایگاه خود

سه ماه پیش، قبل از پیدایش بیماری منحوس کرونا، نفتا در سطح 400 تا 430 دلار بود که در کمتر از یک ماه قیمتش به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد و به 160 دلار در هر تن رسید. در حال حاضر نفتا پس از طی کردن فراز و نشیب هایی در دو هفته گذشته با رشدی 20 درصدی به قیمت 360 دلار در هر تن رسید و به آرامی دارد به سطوح قیمتی خود در سه ماه گذشته میرسد.


سه ماه پیش، قبل از پیدایش بیماری منحوس کرونا، نفتا در سطح 400 تا 430 دلار بود که در کمتر از یک ماه قیمتش به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد و به 160 دلار در هر تن رسید. در حال حاضر نفتا پس از طی کردن فراز و نشیب هایی در دو هفته گذشته با رشدی 20 درصدی به قیمت 360 دلار در هر تن رسید و به آرامی دارد به سطوح قیمتی خود در سه ماه گذشته میرسد.

با این روند افزایش قیمت نفتا، بیشتر گریدهای پلیمری همچنان رو به بالا خواهد بود که متعاقباً اطلاعات تکمیلی در طول هفته ارائه خواهد شد.

کد خبر: 7148
تاریخ: 1399/03/18 - 15:28:39