بازی دلار

نوسان قیمت ارز

این روزها دلار با نوسان زیادی روبرو است و مخصوصا بیشتر روند افزایشی داشته، که در این خصوص میتوانیم چند برداشت، داشته باشیم. عده ای معتقدند که در نتیجه گسترش ویروس کرونا نرخ حواله درهم به سرعت رشد داشته (حالا یا بدلیل خروج سرمایه از کشور یا سخت شدن مبادلات مالی در این روزها) و باعث رشد دلار هم شده است.


این روزها دلار با نوسان زیادی روبرو است و مخصوصا بیشتر روند افزایشی داشته، که در این خصوص میتوانیم چند برداشت، داشته باشیم.
عده ای معتقدند که در نتیجه گسترش ویروس کرونا نرخ حواله درهم به سرعت رشد داشته (حالا یا بدلیل خروج سرمایه از کشور یا سخت شدن مبادلات مالی در این روزها) و باعث رشد دلار هم شده است.
عده ای معتقدند معامله گران و نوسان گیران بزرگ با خرید و فروش های سنگین خود به بازار نا اطمینانی داده و از این وضعیت به سود خود استفاده میکنند. دلیلشان هم این است که مردم عادی کمتر از قبل برای خرید دلار  مراجعه میکنند ولی سرعت رشد و کاهش آن بسیار بالاست.
حال باید دید بانک مرکزی برای مدیریت این نوسان چه محدودیت هایی را اعمال خواهد کرد.

کد خبر: 7141
تاریخ: 1398/12/13 - 12:49:42