افزایش قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی در هفته اول اسفند 98

افزایش قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی

افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت برای اکثر گروه های کالایی پلیمری


در هفته جاری افزایش 5 تا 10 درصدی را برای اکثر گروه های کالایی، بخصوص پلی اتیلن ها شاهد بودیم.

قیمت پلی اتیلن های سبک و سنگین رشد 2 تا 5 درصدی را در اولین روز هفته و 5 تا 10 درصدی را در روزهای بعد داشته اند.

گروه پلی پروپلین ها بجز چند قلم کالا ها که کاهش خفیف قیمت داشتند، غالبا با رشد 2 تا 5 درصدی همراه بودند.

پلی وینیل کلراید هم تقریبا ثابت بودند.

کد خبر: 7138
تاریخ: 1398/12/07 - 12:06:15