ممنوعیت واردات محصولات پتروشیمی

ممنوعیت واردات محصولات پتروشیمی

شنیده ها حاکی از آن است که به زودی واردات محصولات پتروشیمی دارای تولید داخلی ممنوع خواهد شد.


 یکی از راه‌ حل‌های صنایع پایین دستی برای تهیه مواد اولیه به ویژه در شرایطی که مواد داخلی دچار التهاب هستند، واردات این مواد بوده است تا به این وسیله تولیدات این واحدهای تولیدی ادامه پیدا کرده و کارخانجات کمتری به تعطیلی کشیده شوند.

اما به زودی و به منظور حمایت از تولیدات داخلی قرار است وزارت صمت هماهنگی‌های لازم جهت عدم صدور مجوز واردات محصولات پتروشیمی دارای تولید داخلی را به عمل بیاورد. البته تبصره ای هم در این مصوبه وجود دارد که گریدهای دارای التهاب بازار را از گردونه ممنوعیت خارج می‌کند ولی این نکته بسیار  حائز اهمیت است که تبصره فوق، به درستی اجرایی شود تا صنایع پایین دستی را بیش از پیش متضرر نکند.

سعید صبوری، نایب رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک  و پلیمر ایران در همین خصوصگفت: اگر قرار است از واردات این مواد جلوگیری شود باید به شرطی باشد که عرضه مواد به اندازه کافی بوده و همچنین کیفیت این مواد به حدی باشد که مزیت رقابتی محصولات نهایی صنایع تکمیلی را از بین نبرد.

کد خبر: 7133
تاریخ: 1398/05/16 - 10:17:26