سیل در ایران و کمبود پلی اتیلن در چین

سیل در ایران و کمبود پلی اتیلن در چین

قیمت پلی اتیلن در چین در بحبوحه‌ی اختلال در عرضه آن از طرف ایران بالا رفته است. ایران دومین عرضه کننده بزرگ پلی اتیلن به چین پس از عربستان سعودی است که در حال تعمیر خط لوله بزرگ اتیلن خود است. این خط لوله که چندین کارخانه پتروشیمی را در کشور تغذیه می‌کند .


سیل ایران باعث اختلال در خط لوله اتیلن غرب ایران شد و کمبود پلی اتیلن در چین احساس می‌شود.
 قیمت پلی اتیلن در چین در بحبوحه‌ی اختلال در عرضه آن از طرف ایران بالا رفته است. ایران دومین عرضه کننده بزرگ پلی اتیلن به چین پس از عربستان سعودی است که در حال تعمیر خط لوله بزرگ اتیلن خود است. این خط لوله که چندین کارخانه پتروشیمی را در کشور تغذیه می‌کند . 

کارخانه های پتروشیمی ایلام و کردستان، هر دو به دنبال سه هفته پیاپی بارندگی سیل آسا و رانش زمین، بخش پلی اتیلن خود را از زمان انفجار خط لوله اتیلن غرب تولید را متوقف نمودند . کارخانه پتروشیمی کرمانشاه که متکی به این خط لوله است، با نصف ظرفیت خود فعالیت می‌کند. 
خط لوله اتیلن غرب تا یک ماه آینده راه اندازی خواهد شد.

از درون خبر فوق می توان به این واقعیت می برد که تحریم پتروشیمی ایران غیر ممکن بوده و به همین دلیل امریکا تا کنون در این زمینه کاری نتوانسته انجام دهد.

کد خبر: 6118
تاریخ: 1398/01/24 - 08:48:16

تخریب|سیل|پلی اتیلن|چین|تحریم