پیش بینی کمبود عرضه استایرن مونومر در بازارهای آسیا

پیش بینی کمبود عرضه استایرن مونومر در بازارهای آسیا

تحلیلگران بازار پیش بینی می کنند که بازار استایرن مونومر آسیا در نیمه اول سال 2019 میلادی به دلیل تعمیرات اساسی مجتمع های تولید این محصول، با کمبود عرضه مواجه شود.


پیش بینی کمبود عرضه استایرن مونومر در بازارهای آسیا
تحلیلگران بازار پیش بینی می کنند که بازار استایرن مونومر آسیا در نیمه اول سال 2019 میلادی به دلیل تعمیرات اساسی مجتمع های تولید این محصول، با کمبود عرضه مواجه شود.
 پیش بینی می شود بازار استایرن مونومر (styrene monomer) آسیا در نیمه اول سال 2019 میلادی به دنبال یک رشته عملیات ارتقا و تعمیرات اساسی مجتمع های تولید این محصول، با کمبود عرضه مواجه شود.

بر اساس تخمین های موسسه اس اند پی گلوبال پلاتس (S&P Global Platts)،  عملیات یادشده در کره جنوبی و تایوان سطح عرضه در سه ماهه اول و دوم را به ترتیب تا نزدیک به 250 و 110 هزار تن کاهش می دهد.

کد خبر: 4086
تاریخ: 1397/10/09 - 10:20:18

استایرن|sm|عرضه|مونومر