تشکیل هلدینگ PVC ایران

تشکیل هلدینگ PVC ایران

هلدینگ PVC ایران تشکیل می شود مدیرعامل پتروشیمی غدیر گفت: پس از واگذاری پتروشیمی غدیر به هلدینگ خلیج فارس ، هولدینگ پی.وی.سی (pvc) کشور تاسیس می شود.


هلدینگ PVC ایران تشکیل می شود


مدیرعامل پتروشیمی غدیر گفت: پس از واگذاری پتروشیمی غدیر به هلدینگ خلیج فارس ،  هولدینگ پی.وی.سی (pvc) کشور  تاسیس می شود.
همه تولیدکنندگان این محصول در این هلدینگ خواهند بود.

غدیر، بندرامام، آبادان و اروند 4 تولیدکننده بزرگ پی وی سی ایران که در این هلدینگ مشارکت خواهند کرد.

کد خبر: 4085
تاریخ: 1397/10/08 - 16:28:56

شیمیایی|پی وی سی|PVC|هلدینگ