آخرین اخبار از اورهال شرکتهای پتروشیمی

آخرین اخبار از اورهال شرکتهای پتروشیمی

پتروشیمی تبریز: اورهال این پتروشیمی درخصوص  واحد اتیل بنزن و استایرن به مدت 30 روز از ابتدای آذرماه آغاز می شود. پتروشیمی نوری و پتروشیمی تندگویان(فاز1) نیز اورهال در پیش رو دارند.


آخرین اخبار از اورهال شرکتهای پتروشیمی :
📍پتروشیمی تبریز: اورهال این پتروشیمی درخصوص  واحد اتیل بنزن و استایرن به مدت 30 روز از ابتدای آذرماه آغاز می شود.

📍پتروشیمی نوری: اورهال این پتروشیمی به منظور تعویض مولکولارسیو برجهای جذب (بجز واحد 700 و800) به مدت 4ماه از ابتدای آذرماه آغاز می شود.

📍پتروشیمی تندگویان(فاز1): اورهال این پتروشیمی به منظورتعویض کاتالیست پالادیوم،تعویض پره های همزن راکتوراکسیداسیون CTA ،رفع نشتی درایرها با حضور سازنده، کالیبراسیون PSV ها و... به مدت 30روز از ابتدای آذرماه آغاز می شود.

📍پتروشیمی اروند: اورهال این پتروشیمی به منظور تعمیرات خطوط GRP،تعمیرات کوره کراکینگ،تعمیرات تاورها و مبدلها و همزن ها و... به مدت 30روز از ابتدای آذرماه آغاز می شود.

کد خبر: 4083
تاریخ: 1397/08/21 - 10:04:01