پلی پروپیلن پاکستان

PP Raffia & PP Injection

در پاکستان گزارش شده است که یک تولید کننده سعودی...


در پاکستان گزارش شده است که یک تولید کننده سعودی گرید های تزریقی PP رافیا PP خود را در سطح 1275 دلار در هر تن ارائه می دهد.

این پیشنهادات برای حمل و نقل ماه سپتامبر 2018، در بندر CFR Karachi است.

کد خبر: 3091
تاریخ: 1397/06/06 - 09:59:20

شیمیایی|پلیمر|pp|تزریقی|پروپیلن