تعطیلی یک مجتمع تولیدی LDPE

تعطیلی یک مجتمع تولیدی LDPE

یک مجتمع تولیدی LDPE در تایلند تصمیم گرفته است....


یک مجتمع تولیدی LDPE در تایلند تصمیم گرفته است که خط خود را تا اوایل سپتامبر تعطیل کند، ظرفیت سالانه این مجتمع 300 هزار تن است

کد خبر: 3089
تاریخ: 1397/06/05 - 10:34:42