روند کاهشی قیمت های مونومر استایرن

روند کاهشی قیمت های مونومر استایرن

باوجود مقادیر پایدار انرژی و درآمدهای ثبت شده از فروش مواد اولیه بنزن، قیمت های مونومر استایرن در هفته گذشته کاهشی بوده است. تقاضا ضعیف در بازار های اصلی همچون.....


باوجود مقادیر پایدار انرژی و درآمدهای ثبت شده از فروش مواد اولیه بنزن، قیمت های مونومر استایرن در هفته گذشته کاهشی بوده است.

تقاضا ضعیف در بازار های اصلی همچون  چین در بازار آسیا قیمت های این منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.

در روز جمعه، قیمت های SM در سطح 1400 دلار در هر تن FOB کره جنوبی بوده و به نسبت هفته گذشته 5 دلار در هرتن کاهش داشته است.  CFR قیمت های چین در سطح 1440 دلار در هر تن بوده که هر هفته 15 دلار در هرتن کاهش داشته است.

قیمت CFR در جنوب شرقی آسیا در سطح USD 1450 / mt ارزيابی شد، در حالی که قیمت CFR هند در سطح 1455 دلار در هر تن بود، هر دو قمت در مقایسه با هفته گذشته  5 دلار در ماه کاهش داشته است.

قیمت بنزن در روز جمعه در سطح 890 دلار در هر تن FOB کره قرار داشت و در هفته گذشته افزایش 5 دلاری به ازای هر تن داشته است.

تحیلیل گروه کارشناسی پتروپرایس:

 با توجه به روندی که در 3 هفته گذشته طی شده است قیمت های جهانی SM همچنان کاهشی می باشد اما به دلیل شرایط خاص بازار ایران احتمال پیروی از بازارهای جهانی در هفته های پیش رو کمتر می باشد.

کد خبر: 3086
تاریخ: 1397/06/04 - 08:54:01

شیمیایی|استایرن مونومر|استایرن|قیمت|پلیمر