افزایش قیمت MEG

قیمت MEG در آسیا افزایش یافت

این هفته قیمت MEG در آسیا افزایش یافت. افزایش شدید قیمت ها بواسطه روند صعودی....


این هفته قیمت MEG در آسیا افزایش یافت. افزایش شدید قیمت ها بواسطه روند صعودی تقاضاهای منطقه ای و هم چنین محصول محدود در بازارهای کلیدی مانند چین صورت گرفت.

 

نرخ PTA ،خوراک پلی استر نقش قوی تری در افزایش قیمت ها داشت.

در روز جمعه، قیمت MEG در سطح 940 دلار در هر متر مکعب چین CFR مورد بررسی قرار گرفت و در یک هفته به میزان 30 دلار در هر تن افزایش یافت.

 

قیمت CFR در جنوب شرقی آسیا در سطح 960 دلار در هر متر مربع افزایش یافت که از هفته گذشته به میزان 20 دلار در هر تن رسید.

 

قیمت اتیلن در روز جمعه با قیمت 1395 دلار / مترمربع CFR در شمال شرقی آسیا، در این هفته بدون تغییر مورد ارزیابی قرار گرفت.

قیمت مواد اولیه پلی استر، PTA در روز جمعه در سطح 980 دلار در هر متر مکعب CFR چین قرار گرفت و در یک هفته افزایش قیمت 40 دلار در هر تن بود.

کد خبر: 3084
تاریخ: 1397/06/03 - 15:03:34