روند تغییرات قیمت مونو استایرن

کاهش قیمت استایرن مونومر در مناطقی از آسیا

با وجود ارزش رو به بالای بنزن و در دسترس بودن محصول منطقه ای،قیمت استایرن (SM) در برخی بخش های آسیا کاهش یافته است.


با وجود ارزش رو به بالای بنزن و در دسترس بودن محصول منطقه ای،قیمت استایرن (SM) در برخی بخش های آسیا کاهش یافته است.

در روز جمعه قیمت استایرن با 10 دلار افت قیمت نسبت به هفته گذشته، به US/mt  1405 FOB کره  کاهش یافت. هم چنین قیمت CFR  چین با 15 دلار افت قیمت نسبت به هفته گذشته، به US/mt  1455 کاهش یافت. افت قیمت ها به گرایش های نزولی تقاضا نسبت داده شده اند.

در حالی که قیمت  CFR  هند در سطح US/mt 1460 مورد ارزیابی قرار گرفت، قیمت های CFR  جنوب شرق آسیا در سطح US/mt  1455 بررسی شدند. قیمت خوراک بنزن با افزایش 10 دلاری نسبت به هفته گذشته، به US/mt 885 FOB  کره رسید.

در خبرهای مربوط به کارخانه، یک شرکت  پتروشیمی به احتمال زیاد در اواسط سپتامبر 2018 کارخانه mt  225،000 را مجددا راه اندازی می کند. این کارخانه 5 آگوست 2018 از خط خارج شد. هم چنین کارخانه پتروشیمی دیگری نیز به احتمال زیاد یک تعطیلی برنامه ریزی شده را در این هفته برای تعمیر و نگهداری انجام می دهد. قرار است این کارخانه به مدت 40 تا 45 روز تحت تعمیر و نگهداری باقی بماند.

کد خبر: 3081
تاریخ: 1397/05/29 - 11:06:11

شیمیایی|پلیمر|استایرن|مونواستایرن|قیمت