آرامش نسبی در محصولات پلی اتیلنی ها

آرامش نسبی در محصولات پلی اتیلنی ها

در بازارهای جهانی همپای تغییر روند در بالا دست، محصولات پایین دستی هم آرامش و ثبات نسبی برخوردار بودند و حتی بعضی از گریدها مثل پلی اتیلن سنگین بادی و فیلم با کاهش 10 دلار قیمت مواجه بودند در این میان فقط پلی اتیلن سبک و سبک خطی  یک رشد قیمت خوب داشت و نسبت به هفته ی قبل 40 دلار افزایش داشت.


در بازارهای جهانی همپای تغییر روند در بالا دست، محصولات پایین دستی هم آرامش و ثبات نسبی برخوردار بودند و حتی بعضی از گریدها مثل پلی اتیلن سنگین بادی و فیلم با کاهش 10 دلار قیمت مواجه بودند در این میان فقط پلی اتیلن سبک و سبک خطی  یک رشد قیمت خوب داشت و نسبت به هفته ی قبل 40 دلار افزایش داشت.

آخرین تغییرات قیمت پلی اتیلن ها به شرح زیر می باشد:

 

HDPE: Raffia 1070 $, Injection 1060 $, Blow Moulding 1060 $, Film 1070 $

HDPE Pipe grade: 1065 $ (black)

LDPE: Film 1330 $

LLDPE: Film 1100 $

کد خبر: 12586
تاریخ: 1400/05/04 - 14:30:04