پتروشیمی ها وارد فاز درجا زدن قیمت شدند.

پتروشیمی ها وارد فاز درجا زدن قیمت شدند.

هفته پیش در پست مربوط به اتیلن شرح دادیم که چرا از شتاب مواد پتروشیمی کاسته خواهد شد و این هفته می بینیم که با در جا زدن قیمت در اتیلن و پروپیلن گویا این قضیه کلید خورد و بازار کم کم دارد وارد فاز خنثی می شود به گونه ای که شاید در 3-4 هفته ی پیش رو شاهد همین قیمت های فعلی با کمترین نوسان باشیم.


 

هفته پیش در پست مربوط به اتیلن شرح دادیم که چرا از شتاب مواد پتروشیمی کاسته خواهد شد و این هفته می بینیم که با در جا زدن قیمت در اتیلن و پروپیلن گویا این قضیه کلید خورد و بازار کم کم دارد وارد فاز خنثی می شود به گونه ای که شاید در 3-4 هفته ی پیش رو شاهد همین قیمت های فعلی با کمترین نوسان باشیم.

اتیلن در بازار کره جنوبی بدون تغییر روی سطح 985 دلار ماند و در بازار شرق آسیا هم در قیمت 1005 دلار بدون تغییر بود.

کد خبر: 12585
تاریخ: 1400/05/04 - 11:32:37