اتیلن متاثر از نوسانات قیمت نفت

اتیلن متاثر از نوسانات قیمت نفت

اتیلن که بیشتر اوقات متاثر از نوسانات قیمت نفتا می باشد، هفته گذشته کار خود را با 20 دلار افزایش قیمت به پایان رساند و از 955 دلار به 975 دلار در هر تن رسید، شاید این افزایش نسبت به رشد قیمت های گذشته خیلی چشمگیر نباشد اما همین سه هفته صعودی را پشت سر هم طی کرده خود نوید روزهای بهتری برای خانواده پلی اتیلن ها خواهد بود.


اتیلن که بیشتر اوقات متاثر از نوسانات قیمت نفتا می باشد، هفته گذشته کار خود را با 20 دلار افزایش قیمت به پایان رساند و از 955 دلار به 975 دلار در هر تن رسید، شاید این افزایش نسبت به رشد قیمت های گذشته خیلی چشمگیر نباشد اما همین سه هفته صعودی را پشت سر هم طی کرده خود نوید روزهای بهتری برای خانواده پلی اتیلن ها خواهد بود.

کد خبر: 12581
تاریخ: 1400/04/19 - 15:42:13