مسیر متفاوت پلی استایرن ها

مسیر متفاوت پلی استایرن ها

این هفته کمی مسیر پلی استایرن ها از هم جدا شد و کریستال یا همان GPPS از 1450 دلار به 1490 دلار رسید و به طور طبیعی با SM رشد کرد اما نکته جالب رفتار HIPS بود که با 40 دلار کاهش از 1750 دلار به 1710 دلار رسید و جالب تر از همه اینها قیمت گذاری دفتر توسعه می باشد که قیمت هایمپک را افزایش داد در صورتی که کاهش قیمت جهانی، افزایش قیمت دلار نیمایی را خنثی می کرد....


این هفته کمی مسیر پلی استایرن ها از هم جدا شد و کریستال یا همان GPPS از 1450 دلار به 1490 دلار رسید و به طور طبیعی با SM رشد کرد اما نکته جالب رفتار HIPS بود که با 40 دلار کاهش از 1750 دلار به 1710 دلار رسید و جالب تر از همه اینها قیمت گذاری دفتر توسعه می باشد که قیمت هایمپک را افزایش داد در صورتی که کاهش قیمت جهانی، افزایش قیمت دلار نیمایی را خنثی می کرد....

کد خبر: 12580
تاریخ: 1400/04/15 - 15:53:46