رشد خوب استایرن

استایرن مونومر 1350 دلاری و چه بسا بالاتر

بعد از چند هفته ای که استایرن در یک بازه 30 دلاری نوسان داشت از هفته ی گذشته تا به امروز رشد خوبی را داشته به گونه ای که از 1175 دلار به 1250 دلار رسیده، باید صبر کنیم ببینم اتفاقات این هفته چگونه هست اگر برای استایرن مونومر در پایان این هفته تا 1275 دلار تقاضا باشد آنوقت می توان استایرن مونومر 1350 دلاری و چه بسا بالاتر را هم انتظار کشید.


 بعد از چند هفته ای که استایرن در یک بازه 30 دلاری نوسان داشت از هفته ی گذشته تا به امروز رشد خوبی را داشته به گونه ای که از 1175 دلار به 1250 دلار رسیده، باید صبر کنیم ببینم اتفاقات این هفته چگونه هست اگر برای استایرن مونومر در پایان این هفته تا 1275 دلار تقاضا باشد آنوقت می توان استایرن مونومر 1350 دلاری و چه بسا بالاتر را هم انتظار کشید.

کد خبر: 12579
تاریخ: 1400/04/15 - 11:08:11