PP کاملا بدون تغییر

PP کاملا بدون تغییر

در هفته ای که گذشت PP کاملا بدون تغییر بودند اما دفتر توسعه پتروشیمی اکثر قیمت ها را افزایش داد، آنهم حدود 3%، این افزایش قیمت تنها از محل افزایش قیمت دلار نیمایی بود نه چیز دیگر...


در هفته ای که گذشت PP کاملا بدون تغییر بودند اما دفتر توسعه پتروشیمی اکثر قیمت ها را افزایش داد، آنهم حدود 3%، این افزایش قیمت تنها از محل افزایش قیمت دلار نیمایی بود نه چیز دیگر...

قیمت های جهانی در هفته ی گذشته به شرح زیر بود:

PP Injection & Raffia: 1100 $

PP BOPP & Film: 1125 $

PP Block Copolymer: 1145 $

PP Yarn: 1300 $

کد خبر: 12578
تاریخ: 1400/04/13 - 16:33:57