هفته بدون نوسان پروپیلن

هفته بدون نوسان پروپیلن

پروپیلن هفته ای کم نوسان و شاید بهتر باشه بگوییم بدون نوسان را در پیش داشت، خوراک پلی پروپیلن ها در طول هفته ی پیش فقط 10 دلار رشد کرد تا خود را از 960 دلار به 970 دلار برساند.


پروپیلن هفته ای کم نوسان و شاید بهتر باشه بگوییم بدون نوسان را در پیش داشت، خوراک پلی پروپیلن ها در طول هفته ی پیش فقط 10 دلار رشد کرد تا خود را از 960 دلار به 970 دلار برساند.

کد خبر: 12577
تاریخ: 1400/04/13 - 16:18:42