گروه LDPE

وضعیت بهتر گروه LDPE

بعد از چند هفته اکثر پلیمری ها افزایشی بودند اکثر گریدها 10 دلار افزایش داشتند اما گروه LDPE از وضعیت بهتری برخوردار بود که 40 دلار رشد کرد.


بعد از چند هفته اکثر پلیمری ها افزایشی بودند اکثر گریدها 10 دلار افزایش داشتند اما گروه LDPE از وضعیت بهتری برخوردار بود که 40 دلار رشد کرد.

آخرین تغییرات قیمت پلی اتیلن ها به شرح زیر می باشد:

 

HDPE: Raffia 1030 $, Injection 1020 $, Blow Moulding 1030 $, Film 1035 $

HDPE Pipe grade: 1180-1280 $ (black)

HDPE Yarn: 1080

LDPE: Film 1220 $

LLDPE: Film 1030 $

کد خبر: 12576
تاریخ: 1400/04/13 - 16:08:35