افزایش قیمت نفت و روند اتیلن

افزایش قیمت نفت و روند اتیلن

با افزایش قیمت نفت و روندی که اتیلن در چند هفته ی گذشته داشت و قبلا گفته بودیم که به پایان روند نزولی اتیلن نزدیک می شویم، اتیلن در هفته ی گذشته با یک رشد قیمت خوب مواجه بود و از 880 دلار به 955 دلار در هر تن رسید. در نظر داشته باشید که اتیلن توانایی رشد بیشتر از این را هم دارد و کماکان بازار پتروشیمی را نسبتا صعودی می بینیم


با افزایش قیمت نفت و روندی که اتیلن در چند هفته ی گذشته داشت و قبلا گفته بودیم که به پایان روند نزولی اتیلن نزدیک می شویم، اتیلن در هفته ی گذشته با یک رشد قیمت خوب مواجه بود و از 880 دلار به 955 دلار در هر تن رسید.

در نظر داشته باشید که اتیلن توانایی رشد بیشتر از این را هم دارد و کماکان بازار پتروشیمی را نسبتا صعودی می بینیم

کد خبر: 12575
تاریخ: 1400/04/12 - 12:47:08