افزایش 40 دلاری در اتیلن

افزایش 40 دلاری در اتیلن

در پست هفته ی پیش ( که ارجاع شده) گفتیم که بررسی های جدید ما حاکی از کاهش قیمت تا سطح 850 دلار هست و از طرفی هم قید کردیم که بخاطر نفت 70 دلار کاهش یا مقطعی است یا اصلا اتفاق نمی افتد. امروز که هفته ی گذشته را با هم مرور می کنیم متوجه می شویم که قیمت اتیلن نه تا 850 دلار اما تا 865 دلار پایین آمد و سپس بخاطر تغییر روند در بالا دست با 40 دلار افزایش قیمت رو برو شد و بازار حاضر بود 905 دلار برای اتیلن پرداخت نماید. 5% افزایش قیمت می تواند نوید یک فاز جدید در اتیلن و صنایع پایین دستی باشد و احتمال یک تحرک در این گروه وجود دارد.


در پست هفته ی پیش ( که ارجاع شده) گفتیم که بررسی های جدید ما حاکی از کاهش قیمت تا سطح 850 دلار هست و از طرفی هم قید کردیم که بخاطر نفت 70 دلار کاهش یا مقطعی است یا اصلا اتفاق نمی افتد.

کد خبر: 12571
تاریخ: 1400/04/05 - 14:12:51