نفتا در اوج

نفتا در اوج

بعد از اینکه نفتا در دو هفته ی گذشته کاهش قیمت داشت همانطور که پیش تر گفته بودیم که حال و روز نفت اجازه کاهش قیمت از یک حدی را نخواهد داد، بواسطه نفت 74 دلاری آرام آرام بالا اومد تا به عدد باور نکردنی 670 دلار در هر تن رسید با این شرایطی که نفت دارد احتمال دارد از این هم بالاتر برودبعد از اینکه نفتا در دو هفته ی گذشته کاهش قیمت داشت همانطور که پیش تر گفته بودیم که حال و روز نفت اجازه کاهش قیمت از یک حدی را نخواهد داد، بواسطه نفت 74 دلاری آرام آرام بالا اومد تا به عدد باور نکردنی 670 دلار در هر تن رسید با این شرایطی که نفت دارد احتمال دارد از این هم بالاتر برود
 

کد خبر: 12570
تاریخ: 1400/04/05 - 11:24:54