چرا نفت به 74 دلار رسید؟

چرا نفت به 74 دلار رسید؟

درست  بعد از قعطی شدن رئیس جمهور جدید ایران که هفته ی پیش رخ داد بازار نفت جهانی به آن واکنش داد.


 

درست  بعد از قعطی شدن رئیس جمهور جدید ایران که هفته ی پیش رخ داد بازار نفت جهانی به آن واکنش داد.

اما چه واکنشی و چرا؟

اکثر بازیگران اصلی نفت که احتمال می دادند با به ثمر رسیدن برجام و اجازه فروش نفت به ایران روزانه حداقل 2 میلیون بشکه به بازارها عرضه گردد اما با مشخص شدن روی کار آمدن فرد جدید و احتمال اینکه شاید ایران و 5+1 به توافق نرسند قیمت نفت افزایش پیدا کرد. در اصل احتمال کمرنگ شدن عرضه نفت ایران به بازارهای بین المللی باعث شد که قیمت امروز نفت به بالا 74 دلار و حتی برنت به بالای 76 دلار برسد.

اگر گفتید یکی از برندگان بین المللی اقتصادی به ثمر نرسیدن برجام کیست؟

(در پست های بعدی به آن می پردازیم)

کد خبر: 12569
تاریخ: 1400/04/05 - 09:58:34