اکریلو نیتریل بوتادین استایرن، ABS برخلاف بالا دست خود...

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن، ABS برخلاف بالا دست خود...

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن، ABS برخلاف بالا دست خود...


 

در شرایطی که خوراک ABS بیش از 9% درصد رشد قیمت داشت، ABS نه تنها افزایش نداشت بلکه کاهشی هم بود که جای تعجب دارد.

با توجه به اتفاقاتی که در بالا دست افتاده احتمالا در هفته جاری یا نهایتا هفته ی پیش رو باید افزایش قیمت را در این گروه شاهد باشیم.

کد خبر: 12567
تاریخ: 1400/04/01 - 15:39:34