هفته ای 60 دلار بازدهی!؟

هفته ای 60 دلار بازدهی!؟

هایمپک کریستال که مدتی بدون تغییر بود در یک ماه گذشته هر هفته 60 دلار گران تر شدند.


هایمپک که مدتی بدون تغییر بود در یک ماه گذشته هر هفته 60 دلار گران تر شدند.

هایمپک و کریستال  هر کدام به ترتیب 190 و 150 دلار در یکماه گذشته گران شدند و HIPS از 1530 دلار به 1720 دلار و GPPS هم از 1250 دلار به 1400 دلار رسید.

هر چند در بازار داخل قیمت های این دو کالا رشد داشته اند اما هنوز از قیمت های واقعی خود عقب هستند این احتمال هست که در بازار قیمت هایمپک و کریستال 1500 تا 3000 تومان دیگر در کف بازار گران بشود.

کد خبر: 12399
تاریخ: 1399/12/12 - 12:43:09