روند صعودی نفتا

روند صعودی نفتا

نفتا در آخرین روز کاری 8 دلار افت قیمت داشت اما امروز با 1 دلار ناقابل هفته ی خود را صعودی شروع کرد.


نفتا در آخرین روز کاری 8 دلار افت قیمت داشت اما امروز با 1 دلار ناقابل هفته ی خود را صعودی شروع کرد.

به نظر می رسد این هفته هم روند صعودی نفتا ادامه دار باشد.
 

کد خبر: 12398
تاریخ: 1399/12/11 - 16:19:18