علت افزایش پلی پروپیلن ها

علت افزایش پلی پروپیلن ها را اینجا جویا بشوید

پروپیلن بعد از 40 روز ثبات نسبی پنج شنبه دو هفته قبل شروع به تحرکات قیمتی داشت و اولین حرکت را با 40 دلار افزایش در دو هفته ی پیش داشت که از 950 دلار به 990 دلار رسید. از طرفی با رشد نفت شروع به افزایش پر شتاب کرد و در هفته ی گذشته از 990 دلار به 1125 دلار در هر تن رسید و 135 دلار افزایش پیدا کرد.


پروپیلن بعد از 40 روز ثبات نسبی پنج شنبه دو هفته قبل شروع به تحرکات قیمتی داشت و اولین حرکت را با 40 دلار افزایش در دو هفته ی پیش داشت که از 950 دلار به 990 دلار رسید. از طرفی با رشد نفت شروع به افزایش پر شتاب کرد و در هفته ی گذشته از 990 دلار به 1125 دلار در هر تن رسید و 135 دلار افزایش پیدا کرد.

بله دقیقا این 13% افزایش قیمت خوراک موجب حرکت های سنگین در پلی پروپیلن شد که در پست های بعدی به طور مشروح به آنها خواهیم پرداخت

کد خبر: 12397
تاریخ: 1399/12/11 - 11:49:00