نفت 60 دلاری در حال تثبت می باشد...

نفت 60 دلاری در حال تثبت می باشد...

با رونمایی سایر شرکت ها از واکسن های تولیدی، بازارها به سمت خوش بینی بیشتری در حرکت هستند و این یعنی "تقاضای موثر بیشتر" که فعلا روند صعودی نفت را تقویت خواهد کرد.


پس از 20-25 روز افت و خیز نفت در مرز 60 دلاری چند روزی هست که نفت در بازه های 60 تا 62 دلار قرار گرفته است و به نوعی می شود گفت که در میان مدت جای نفت بالای 60 دلار است و این امر مستقیماً روی نفتا و محصولات پایین دستی تاثیر گذار است.

با رونمایی سایر شرکت ها از واکسن های تولیدی، بازارها به سمت خوش بینی بیشتری در حرکت هستند و این یعنی "تقاضای موثر بیشتر" که فعلا روند صعودی نفت را تقویت خواهد کرد.
 

کد خبر: 12396
تاریخ: 1399/12/11 - 09:46:27