پلی اتیلن ها از خواب زمستانی بیدار شدند

پلی اتیلن ها از خواب زمستانی بیدار شدند

در هفته ای که گذشت اکثر گرید های پلی اتیلنی نزدیک به 10% افزایش قیمت داشتند که این میزان افزایش نیمی از رشد قیمت در بالادستی هست و احتمال دارد که طی دو هفته ی پیش رو 10% دیگر هم پلی اتیلن ها افزایش پیدا کنند.


در هفته ای که گذشت اکثر گرید های پلی اتیلنی نزدیک به 10% افزایش قیمت داشتند که این میزان افزایش نیمی از رشد قیمت در بالادستی هست و احتمال دارد که طی دو هفته ی پیش رو 10% دیگر هم پلی اتیلن ها افزایش پیدا کنند.

HDPE:
Film: 1150 $
Raffia: 1080 $
Injection: 1050 $
Blow Moulding: 1150 $
LDPE Film: 1460 $
LLDPE Film: 1110 $

کد خبر: 12395
تاریخ: 1399/12/10 - 16:08:19