47% رشد بنزن در سه ماه

47% رشد بنزن در سه ماه

سه ماه پیش بنزن 550 دلار بود و امروز 805 دلار، یک رشد 255 دلار در طی سه ماه و نزدیک به 50%.


امروز تصمیم گرفتیم دو محصول بنزن و نفتا را در یک بازه ی سه ماه یکجا با یکدیگر مقایسه کنیم تا پی به رابطه یک به یک آنها ببریم.

سه ماه پیش بنزن 550 دلار بود و امروز 805 دلار، یک رشد 255 دلار در طی سه ماه و نزدیک به 50%.

با مقایسه رشد 45 درصدی نفتا در کنار رشد 47% بنزن بیشتر متوجه همبستگی این خوراک و محصول پایین دستی استراتژیک می شویم و به نسبت همین افزایش قیمت را در محصولات شیمیایی و مقداری کمتر پلیمری می توان مشاهده کرد.

اینجاست که ارزش رصد بازارهای بین المللی و قیمت های جهانی بهتر به چشم می آید.

کد خبر: 12393
تاریخ: 1399/12/05 - 14:09:10