بالای 45% رشد نفتا در سه ماه

بالای 45% رشد نفتا در سه ماه

سه ماه پیش کمتر کسی فکر می کرد که نفتای 395 دلاری نزدیک به 190 دلار رشد بکند چیزی در حدود 50%.


 

سه ماه پیش کمتر کسی فکر می کرد که نفتای 395 دلاری نزدیک به 190 دلار رشد بکند چیزی در حدود 50%.

نفتای 395 دلار سه ماه پیش، امروز به 584 دلار رسیده و خیلی از بازارهای شیمیایی و کمی هم پلیمری ها را تحت تاثیر خودش قرار داده.

کد خبر: 12392
تاریخ: 1399/12/05 - 14:08:10