دو هفته ی رویایی برای استایرن مونومر

دو هفته ی رویایی برای استایرن مونومر

استایرن مونومر بعد از اینکه به سطح 800 دلار رسید یک روند صعودی پیوسته ی میان مدتی را در پیش گرفته، اما اوج این حرکت افزایشی در دو هفته ی گذشته هستش که از 1025 دلار به 1245 دلار رسید که معادل 22% رشد قیمت در 15 روز کاری می باشد.


استایرن مونومر بعد از اینکه به سطح 800 دلار رسید یک روند صعودی پیوسته ی میان مدتی را در پیش گرفته، اما اوج این حرکت افزایشی در دو هفته ی گذشته هستش که از 1025 دلار به 1245 دلار رسید که معادل 22% رشد قیمت در 15 روز کاری می باشد.

🔺اساسی ترین علت افزایش قیمت در خانواده پلی استایرن ها از این محل می باشد که در پست های بعدی به آن پرداخته خواهد شد...

کد خبر: 12390
تاریخ: 1399/12/04 - 11:31:50