تغییر مسیر پروپیلن بعد از سه هفته

تغییر مسیر پروپیلن بعد از سه هفته

در آخرین روز کاری Propylene با 5% رشد قیمت از 950 دلار به 990 دلار در هر تن رسید.


در آخرین روز کاری Propylene با 5% رشد قیمت از 950 دلار به 990 دلار در هر تن رسید.

این افزایش قیمت پروپیلن در کنار اندک افزایش قیمت اتیلن می تواند نشانه ای برای روزهای خوب پیش رو برای محصولات پلیمری باشد.

از طرفی تولید کنندگان محترم عضو کانال پتروپرایس در نظر داشته باشند که شاید قیمت ها فعلی در این زمان، نسبتا مناسب برای ورود و ذخیره سازی باشد.

کد خبر: 12389
تاریخ: 1399/12/03 - 12:23:01