یک ماه استثنایی برای تولوئن و پارازایلن

یک ماه استثنایی برای تولوئن و پارازایلن

گروه آروماتیک در بین محصولات پتروشیمی بالاترین بازدهی را دی یکماه گذشته داشته است.


تولوئن در یک ماه گذشته بیش از 22% رشد داشته و از 520 دلار به 645 دلار در هر تن رسیده.

گروه آروماتیک در بین محصولات پتروشیمی بالاترین بازدهی را دی یکماه گذشته داشته است.

آروماتیک دیگر بازار، پارازایلن با 100 دلار افزایش در یکماه گذشته از 560 دلار به 660 رسید و یک رشد 16 درصدی را رقم زد.
 

کد خبر: 12386
تاریخ: 1399/11/29 - 16:11:12