ترمز پایین دستی ها در حال کشیدن است، مراقب باشید...

ترمز پایین دستی ها در حال کشیدن است، مراقب باشید...

تمام قیمت های پلی اتیلن ها در بازارهای جهانی بدون تغییر در همان سطح دو هفته ی پیش معامله شد.


 

👈 تمام قیمت های پلی اتیلن ها در بازارهای جهانی بدون تغییر در همان سطح دو هفته ی پیش معامله شد.

با توجه به کاهش قیمت مداوم اتیلن (خوراک پلی اتیلن ها) باید منتظر بود که به زودی در انواع گرید PEها برگشت قیمت داشته باشیم.

HDPE: Raffia 990 $, Injection 950 $, Film 1000 $, Blow Moulding 985 $.
LDPE: Film 1350 $
LLDPE: Film 1020 $

کد خبر: 12378
تاریخ: 1399/11/26 - 16:08:14