نفت برنت از 60 دلار رد شد

نفت برنت از 60 دلار رد شد

نفت برنت که از 60 دلار رد شد و باید این هفته منتظر شاخص WTI بود که 59.5 دلار هست به نظر می رسد به راحتی بتواند بالای 60 دلار را ببیند.


 نفت برنت که از 60 دلار رد شد و باید این هفته منتظر شاخص WTI بود که 59.5 دلار هست به نظر می رسد به راحتی بتواند بالای 60 دلار را ببیند. 

کد خبر: 12376
تاریخ: 1399/11/26 - 11:48:55