هفته خوب استایرن مونومر

هفته خوب استایرن مونومر

با رشد قیمت بنزن و نفتا در 10 روز گذشته، SM یک هفته ی خوب را پشت سر گذاشت و از 950 دلار به 1010 دلار رسید.


با رشد قیمت بنزن و نفتا در 10 روز گذشته، SM یک هفته ی خوب را پشت سر گذاشت و از 950 دلار به 1010 دلار رسید.
 

کد خبر: 12375
تاریخ: 1399/11/20 - 10:42:56