افزایش 8 درصدی نفتا در دو هفته

افزایش 8 درصدی نفتا در دو هفته

یکماه گذشته نفتا بعد پشت سر گذاشتن دو هفته ی نزولی که از 537 به 515 دلار رسید، در میانه راه در این دو هفته ی آخر همپای قیمت های نفت روندی خوبی و افزایشی را طی کرده است، به گونه ای که طی دو هفته بالای 8% رشد داشته و از 515 دلار به 553 دلار رسیده است.


 

یکماه گذشته نفتا بعد پشت سر گذاشتن دو هفته ی نزولی که از 537 به 515 دلار رسید، در میانه راه در این دو هفته ی آخر همپای قیمت های نفت روندی خوبی و افزایشی را طی کرده است، به گونه ای که طی دو هفته بالای 8% رشد داشته و از 515 دلار به 553 دلار رسیده است.

کد خبر: 12374
تاریخ: 1399/11/19 - 16:11:41