آرامش نسبی در محصولات پلی اتیلنی ها

آرامش نسبی در محصولات پلی اتیلنی ها

در بازارهای جهانی همپای تغییر روند در بالا دست، محصولات پایین دستی هم آرامش و ثبات نسبی برخوردار بودند و حتی بعضی از گریدها مثل پلی اتیلن سنگین بادی و فیلم با کاهش 10 دلار قیمت مواجه بودند در این میان فقط پلی اتیلن سبک و سبک خطی  یک رشد قیمت خوب داشت و نسبت به هفته ی قبل 40 دلار افزایش داشت.
 پتروشیمی ها وارد فاز درجا زدن قیمت شدند.

پتروشیمی ها وارد فاز درجا زدن قیمت شدند.

هفته پیش در پست مربوط به اتیلن شرح دادیم که چرا از شتاب مواد پتروشیمی کاسته خواهد شد و این هفته می بینیم که با در جا زدن قیمت در اتیلن و پروپیلن گویا این قضیه کلید خورد و بازار کم کم دارد وارد فاز خنثی می شود به گونه ای که شاید در 3-4 هفته ی پیش رو شاهد همین قیمت های فعلی با کمترین نوسان باشیم.
 کاهش شتاب افزایش قیمت

کاهش شتاب افزایش قیمت

اتیلن که در دو ماه گذشته بعد از طی کردن یک روند نزولی سریع که موجب شد از 1105 دلار به 840 دلار هم برسد و 30% کاهش قیمت را در یک بازه 35 روزه تجربه کند از یکماه پیش مجددا شروع کرده به رشد قیمت و در این مدت توانسته خودرا تا 985 دلار بالا بکشد اما اتفاقاتی که در بالا دست دارد می افتد گویای کاهش شتاب افزایش قیمت می باشد یعنی اینکه دیگر به افزایش قیمت به سرعت هفته های پیش نخواهد بود و احتمالا یکماهی قیمت در همین حوالی سکون خواهد داشت.
 رشد خوب نفتا در طول 3 ماه

نفتا در یک بازه ی سه ماهه رشد خوبی را داشت

نفتا در یک بازه ی سه ماهه رشد خوبی را داشت طوری که از 564 دلار تا 713 دلار هم رسید و نزدیک به 150 دلار افزایش قیمت در سه مااه که رشد قابل توجهی بود. به نظر می رسد که این رشد 26% که طی این سه ماه صورت گرفته کمی باید تعدیل بشود و برعکس انتظاراتی که در بازارها وجود دارد می بایست کمی این قیمت ها تعدیل بشود.
 بعد از چند هفته اکثر پلیمری ها افزایشی

بعد از چند هفته اکثر پلیمری ها افزایشی

بعد از چند هفته اکثر پلیمری ها افزایشی بودند اکثر گریدها 10 دلار افزایش داشتند اما گروه LDPE از وضعیت بهتری برخوردار بود که 40 دلار رشد کرد.
 اتیلن متاثر از نوسانات قیمت نفت

اتیلن متاثر از نوسانات قیمت نفت

اتیلن که بیشتر اوقات متاثر از نوسانات قیمت نفتا می باشد، هفته گذشته کار خود را با 20 دلار افزایش قیمت به پایان رساند و از 955 دلار به 975 دلار در هر تن رسید، شاید این افزایش نسبت به رشد قیمت های گذشته خیلی چشمگیر نباشد اما همین سه هفته صعودی را پشت سر هم طی کرده خود نوید روزهای بهتری برای خانواده پلی اتیلن ها خواهد بود.